Blog

Nasza ocena User Experience TVN24

17 kwietnia 2020

Odświeżona wersja wizualna serwisu internetowego TVN24 podąża za aktualnymi trendami wśród portali informacyjnych: większe elementy graficzne, wyraźnie wyróżnione kafle newsów i rozszerzenie obszaru roboczego. Ponadto jeszcze mocniej wyeksponowano najważniejszy news dnia oraz urozmaicono układy sekcji, przyczyniając się tym samym do potencjalnie większego skupienia uwagi czytelnika.

Warto podkreślić, iż twórcy nowej odsłony TVN24 zastanowili się także nad użytecznością wybranych elementów serwisu. Dużym plusem jest bardziej skondensowana propozycja nowej architektury informacji, która mniej przytłacza użytkownika liczbą głównych kategorii. Zrezygnowano z dodatkowych widgetów takich jak kursy walut. Komunikacja opiera się na najnowszych wiadomościach, których kafle stały się bardziej przejrzyste oraz jasno informują użytkownika o docelowym serwisie (m.in. TVN24 BiS). Niestety tego podejścia brakuje w głównej nawigacji, gdzie dla czytelników rzadko odwiedzających TVN24 frustrujące może być nieprzewidywalne zachowanie niektórych elementów menu (kierujących do zewnętrznych serwisów). 

Aktualnie dostępna wersja portalu wymaga ponownej analizy w celu poprawy występujących problemów. Zaczynając od tak podstawowego elementu, jak oznaczenie aktualnej pozycji użytkownika w serwisie (brak wyróżnienia w menu), poprzez poprawę intuicyjności nawigacji (dodatkowe przekierowania do kategorii), po lepsze dostosowanie serwisu dla mniejszych rozdzielczości (nieproporcjonalne wielkości kafli). Ciekawym rozwiązaniem jest zakotwiczona stopka, lecz z punktu widzenia użytkownika nie prezentuje ona dla niego żadnej wartości dodanej. Być może warto byłoby tam w pierwszej kolejności wyeksponować kanały zamiast informacji o prywatności.

Ostatnim aspektem, jaki warto poruszyć jest wersja mobilna – w tym przypadku przejrzysta i umożliwiająca łatwy dostęp do newsów. Użytkownicy czytający wiadomości na urządzeniach mobilnych mogą szybko zapoznać się z nimi. Jednak menu mogłoby być dostępne od razu po wejściu do serwisu, a nie dopiero po przescrollowaniu niżej. Lekko niepokojący jest także brak spójności między paskiem nawigacji a headerem poszczególnych kategorii – niekiedy z nazwą kategorii, innym razem jako pusty obszar. Może to powodować trudności w odnalezieniu się w serwisie, gdy przy braku oznaczenia pozycji użytkownika jedynym indykatorem jest adres URL w przeglądarce.

Podsumowując redesign serwisu internetowego TVN24 jest krokiem w dobrym kierunku, szczególnie duży nacisk na przejrzystą strukturę systemu oraz użyteczność wersji mobilnej. Przy dalszej systematycznej pracy może okazać się początkiem przyjaznego dla czytelników portalu charakteryzującego się pozytywnym user experience.