Blog

Odpowiadamy na pytania Interaktywnie

21 lutego 2017

1. Dwaj internetowi giganci – Google i Facebook – oferują swoje mechanizmy do generowania kampanii reklamowych. Każdy, niezależnie od wysokości budżetu, może dziś stworzyć i wyemitować własną kampanię. Jakie jest to wyzwanie dla agencji oraz ich kompetencji? Co muszą oferować, aby wciąż warto było im takie kampanie im zlecać?

Prawdą jest, że w dzisiejszych czasach każdy może samodzielnie poprowadzić kampanie reklamową w obrębie serwisu Facebook czy sieci reklamowej Google. Jednak czy taka kampania będzie poprowadzona dobrze i przyniesie realny zwrot zainwestowanych środków? Nie posiadając specjalistycznej wiedzy, umiejętności, wystarczającej ilości czasu oraz przede wszystkim doświadczenia, będzie to niezwykle trudne zadanie.
Kampanie reklamowe to bowiem znacznie więcej aniżeli tylko podstawowe ustawienia jak typ reklamy, zasięg, budżet czy pobieżnie dobrana grupa docelowa. Wiedza i informacje pozyskane z wielu dostępnych w sieci poradników czy artykułów mogą okazać się niewystarczające.
Profesjonalnie kampania reklamowa to bowiem przede wszystkich testy, analizy i wyciąganie konkretnych wniosków, które pozwalają konsekwentnie optymalizować kampanię oraz w pełni wykorzystywać drzemiący w niej potencjał.
Zatem dopóki agencje będą oferować usługi najwyższej jakości, świadczone przez wykwalifikowanych ekspertów, którzy na bieżąco monitorują nowe trendy oraz funkcjonalności, dopóty będą im takie kampanie zlecane. Ponadto kluczowe staje się określenie celów i wskaźników efektywności kampanii, których osiągnięcie powinno determinować wynagrodzenie agencji.

2. Coraz większą rolę w reklamie online odgrywa automatyzacja, programmatic czy big data. Czy to oznacza, że większą rolę zaczynają odgrywać specjaliści IT niż kreatywni? Jak ten fakt wpływa na organizację pracy w samych agencjach?
Każda agencja składa się z wielu specjalistów, którzy wzajemnie się wspierają oraz uzupełniają, wspólnie tworząc idealnie funkcjonujący organizm. Próba ich kategoryzacji, na odgrywających większą czy mniejszą rolę jest moim zdaniem błędna sama w sobie.
Każda kampania reklamowa aby mogła zostać zautomatyzowana, wpierw musi zostać wykreowana oraz zaplanowana. Wszystkie zebrane dane należy zinterpretować, wyciągnąć płynące z nich wnioski, a następnie na ich podstawie wykreować jeszcze lepsze rozwiązanie. Z tego powodu tak kluczowa staje się ścisła symbioza działów IT oraz kreacji.
Automatyzacja działań marketingowych nie rewolucjonizuje organizacji pracy, lecz ją optymalizuje, pozwalając udoskonalić zachodzące w niej procesy. Dzięki większej współpracy pomiędzy poszczególnymi działami agencji, uzyskujemy lepszy efekt synergii, z korzyścią dla samych klientów.

3. Co (nie licząc dwóch powyższych kwestii) Państwa zdaniem będzie największym wyzwaniem dla branży w 2017 roku i dlaczego?
Niewątpliwe ogromnym wyzwaniem dla branży będzie dostosowanie przekazów reklamowych do Generacji Z. Pokolenie ludzi urodzonych po 2000 roku dla których nie istnieje granica pomiędzy światami offline i online. Zaczynają oni stanowić coraz większą, docelową grupę odbiorców, a nie są oni łatwym targetem. Wychowując się w dobie wszechobecnego Internetu znają ogrom jego możliwości, przez co ciężko wzbudzić ich lojalność oraz zaangażowanie wobec marki.
Kolejne wyzwanie będzie stanowiła jeszcze większa personalizacja przekazów reklamowych. Internet jest przepełniony informacjami, które kierowane są w większości do wszystkich, czyli tak naprawdę do nikogo. Jak na razie jest niewiele firm na rynku które potrafią odpowiedzieć na pytania kto tak naprawdę jest ich idealnym klientem, jakie są jego potrzeby czy oczekiwania. A przecież właściwe targetowanie przekazów reklamowych jest kluczowe w każdych działaniach marketingowych.
Pojęcie omnichannel w branży e-commerce popularyzuje się z tak dużą szybkością, jak do niedawna miało to miejsce z content marketingiem. Jest to niepodważalna szansa, ale i nie lada wyzwanie dla wszystkich marek oferujących swoje produkty zarówno online, jak i poprzez sklepy stacjonarne. Opracowanie wspólnego dla wszystkich kanałów sprzedaży przekazu reklamowego, polityki cen czy logistyka całego przedsięwzięcia to tylko jedne z podstawowych przeszkód do osiągnięcia sukcesu.
Na pewno w roku 2017 będziemy zauważać jeszcze większy wzrost znaczenia wideo. Badania na temat najczęściej przeglądanych informacji w sieci są nieubłagane, jak również komunikaty płynące ze strony największych, internetowych gigantów m.in. Facebooka. Dodatkowo zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja pomiędzy nowymi technologiami, których popularyzacja jest nieunikniona lub już się rozpoczęła. Czas pokaże kto ostatecznie zwycięży - VR, wideo 360 stopni, a być może live streaming.

Artykuł został opublikowany w Raporcie Agencje Interaktywne 2017.