Blog

Badania UX - Jak wygląda przygotowanie do badań?

7 lipca 2022

Badania UX wymagają solidnego przygotowania pod względem merytorycznym i technicznym. Tylko dbając o każdy szczegół jesteśmy w stanie osiągnąć skutek i efekty, na jakie liczyliśmy od samego początku. Wiele firm ze względu na brak dokładności i dbałości o zachowanie uniwersalnych zasad otrzymuje nierealistyczne wyniki, co skutkuje bezużytecznymi wnioskami. Dopiero unikanie błędów i zachowanie procesów, czym charakteryzuje się nasz software house z Poznania przyczynia się do realnego, korzystnego wpływu badań UX na działalność klienta.

Badania UX - Zacznij przygotowania od planu badawczego


Wybór metody badawczej w zależności od projektu wpływa na pewność otrzymywanych na kolejnym etapie wyników. Badania UX wymagają dokładności, na jaką stać jedynie najlepszych profesjonalistów z branży. Plan badawczy pozwala uporządkować wszystkie aspekty badania. Co składa się na prawidłowo sporządzony plan badawczy?

Dokładnie sprecyzowane cele badawcze skoncentrowane na biznesie klienta - Cele, które wyznacza agencja interaktywna i jej zespół powinny odzwierciedlać potrzeby biznesowe obsługiwanego klienta. Warto zapisać cele poznawcze, czyli to, czego chcemy się dowiedzieć w badaniach i sposób wykorzystania tej wiedzy na działalność danego przedsiębiorstwa. Pamiętajmy jednak, że w tym przypadku więcej nie znaczy lepiej, a często to właśnie selekcja i wybór kilku najważniejszych celów prowadzi do skuteczniejszych działań podejmowanych na kolejnych etapach.

Przykładowy cel badawczy:

  • Poprawa konwersji w sklepie internetowym za pomocą zwiększenia jego użyteczności


Przykładowe pytania badawcze:

  • Gdzie użytkownicy szukają produktów?

  • Jak w zależności od wieku grupy docelowe szukają potrzebnych ich produktów?

  • Co sprawia, że użytkownicy wychodzą ze sklepu przed dokonaniem zakupu?


 

Tego rodzaju informacje pomogą nam sprawnie wybrać metodę badawczą, przeprowadzić badania UX i przedstawić klientowi dokładne wyniki z zaproponowanym rozwiązaniem.

Grupy osób - Rekrutacja do badań nie należy do najprostszych czynności. Szczególnie, jeżeli w grę wchodzą firmy z specyficzną i wąską grupą potencjalnych klientów. Powinniśmy dokładnie określić charakterystykę respondenta lub respondentów i podzielić ich na konkretne grupy odbiorców. Pozwoli to w późniejszym etapie uściślić wyniki i dobrać lepiej dopasowane osoby do badań.

Wybór metody badawczej - Jedna z najważniejszych decyzji, jakie przyjdzie nam podjąć przed przeprowadzeniem badania. Pamiętajmy, że rodzajów badań jest dużo, a podzielić je można na badania jakościowe i badania ilościowe. Zależnie od tego, jakie cele ustanowiliśmy, do czego dążymy, jaki jest zakres działalności klienta i potrzebna próba dobierzemy odpowiednią metodę.

Poglądowy harmonogram badań UX - Badania serwisów i stron internetowych, jak każdy inny projekt, mają swój harmonogram. Ramy czasowe zależą od wielu czynników, lecz harmonogram powinien zawierać co najmniej trzy etapy. Należą do nich rozpoczęcie rekrutacji, przeprowadzenie sesji badawczych i przedstawienie wyników badań klientowi końcowemu. Pamiętajmy też o ewentualnych buforach czasowych, które powinny być uwzględnione na wypadek, gdyby którykolwiek z etapów uległ przesunięciu.

Rodzaj danych i sposób analizowania ich - Ustalona wcześniej forma przedstawienia wyników badawczych pozwoli uniknąć jakichkolwiek nieporozumień po obu stronach. Niekiedy sesje interpretacyjne przeprowadzane są z zespołem klienta, innym razem wewnętrznie w agencji UX. Zawrzyjmy w planie informacje na temat danych, jakie planujemy uzyskać podczas badań i sposobów ich interpretacji. Czy będzie miało miejsce tworzenie modeli interaktywnych? Będziemy wnioskować statystycznie? Wszystko ma znaczenie, gdy chcemy uzyskać satysfakcjonujący wynik.

Budżet przeznaczony na przeprowadzenie badań - Często, jednak nie zawsze określany jest jeszcze przed skonstruowaniem planu badawczego. Agencje Interaktywne powinny znać informacje na ten temat jak najwcześniej, aby skonsultować metody badawcze. Jeżeli nie poznaliśmy go na etapie przetargowym, warto zadbać o wspomnianą wiedzę właśnie teraz. To jeden z kluczowych elementów decydujących o wyborze prawidłowej i dopasowanej metody.

badania user experience w Poznaniu, Crafton

Jak dobrać metodę badawczą w badaniach User Experience?Dobór metody badawczej w badaniach User Experience to jedna z najważniejszych czynności, jakie będzie trzeba podjąć. Wykonana przez profesjonalnego badacza daje prawie gwarantowany sukces badań. Dokona on właściwego wyboru tylko w sytuacji, gdy posiada wszystkie informacje na temat celów i możliwości, a jednocześnie nie brakuje mu wiedzy na temat wszystkich rodzajów badań produktów interaktywnych. Niekiedy metoda podyktowana jest narzuconą decyzją klienta, doświadczeniem lub specjalizacją agencji, lecz na tyle, na ile pozwala nam na to zlecenie, powinniśmy poddawać dane analizie i dopiero na ich podstawie wyciągać wartościowe z punktu widzenia firmy wnioski.

Zaleca się, aby agencje UX stosowały zróżnicowane metodyki badań w celu zauważenia pomiędzy nimi zależności, a następnie lepszego i szybszego wyboru prawidłowego dla kolejnych klientów. Niestety często trzeba będzie zapłacić za zdobytą wiedzę kolejnymi doświadczeniami, popełnianymi błędami i budżetem, jednak w dłuższej perspektywie to bardzo opłacalna metoda dla każdej ze stron. Nasz software house w Poznaniu posiada długoletnie doświadczenie, zespoły profesjonalistów UX i ogromną ilość przeprowadzonych badań w portfolio, co sprawia, że margines błędu znacznie się zmniejsza.

Czego powinny dotyczyć pytania przed dopasowaniem idealnej metody badań?


Nie ulega wątpliwościom fakt, że przed wyborem metody badawczej pracownicy agencji powinni zadać sobie wiele pytań. Dopiero po udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi mają oni szansę bowiem zadowolić klienta i osiągnąć założone wcześniej cele. Pytania powinny dotyczyć szczególnie kilku aspektów.

  • Celów badań i dokładnej specyfiki projektu

  • Dostępności konsumentów i użytkowników produktów interaktywnych, którzy wezmą udział w badaniu

  • Danych i sposobu ich analizy

  • Ustalonego harmonogramu, jego jasności i budżetu przeznaczonego na badania

  • Zespołu projektowego, badawczego, obserwacji i posiadanych przez pracowników kompetencji zarówno twardych, jak i miękkich


 

Badania serwisów i stron internetowych - Jak i gdzie rekrutować uczestników?


Jeżeli wiemy już, jakie badanie przeprowadzimy i znamy dokładnie ramy czasowe przebiegu badania, czas na rekrutację uczestników. Można zrobić to za pomocą wielu sposobów, a korzystanie z większej liczby kanałów zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Często pomaga także posiadanie własnej bazy kandydatów, którą posiadają doświadczone agencje UX. Pozwala to zaoszczędzić wiele czasu i zasobów, które inaczej zostałyby zaangażowane do poszukiwania kandydatów innymi kanałami. Gdzie warto rozglądać się za kandydatami?

 

Media społecznościowe - To w nich zazwyczaj mamy ogromne szanse na znalezienie dopasowanych osób. Zależnie od grupy docelowej i jej charakterystyki możemy poszukać kandydatów za pomocą reklamy płatnej, w specjalistycznych grupach lub w konkretnych społecznościach. Pamiętajmy jednak, że korzystanie z konsumentów regularnie uczestniczących w badaniach może wpłynąć negatywnie na wyniki, gdy naszym celem jest pozyskanie osób z grupy docelowej o mniejszym poziomie świadomości wykorzystywania produktów interaktywnych.

Spontaniczna rekrutacja w miejscu badań UX - Może zdarzyć się sytuacja, gdy najlepszą metodą pozyskiwania respondentów będzie przeprowadzenie spontanicznej rekrutacji w miejscu badania. Przykładowo na danej uczelni, gdy naszą grupą docelową są studenci. Pamiętajmy jednak, aby w tym wypadku zadbać o zgodność charakterystyki pożądanego respondenta i osób spotykanych w danym miejscu.

Korzystanie z wewnętrznej bazy kandydatów - Jeżeli metoda badania UX na to pozwala, można skorzystać z wewnętrznej bazy kandydatów danej agencji interaktywnej. Wiele doświadczonych firm posiada możliwość skorzystania z zaangażowania osób, które uczestniczyły wcześniej w badaniach.

Pomoc agencji pracy tymczasowej - Pozyskiwanie respondentów może odbywać się także we współpracy z agencją pracy tymczasowej. Rozwiązanie może być stosowane szczególnie przy konieczności pozyskania osób z wąskich grup społecznych i możliwości inwestowania dużych budżetów. Niemniej jednak to jedna z opcji, gdy inne nie przynoszą oczekiwanych efektów.

agencja interaktywna Poznań

Kwestionariusz badawczy narzędziem zwiększającym szanse powodzenia


Warto wspomnieć, że przy rekrutacjach respondentów niezastąpioną pomoc stanowi kwestionariusz badawczy. Pozwala on obierać najbardziej optymalny kierunek i pozyskać osoby, na których najbardziej nam zależy w sposób opłacalny.

Przygotowanie technologiczne i materiały - Badania użyteczności stron internetowych


Lista kontrolna, wygospodarowanie pomieszczenia badawczego, zorganizowanie zespołu specjalistów UX, badaczy i w przypadku konieczności, umówienie się z klientem to tylko kilka aspektów, o które trzeba zadbać projektując sesję badawczą. To bardzo wymagająca praca, w której największy zwrot daje doświadczenie agencji UX i jej kompetencje. Dzięki przeprowadzonym już badaniom firma wie, jak zapewnić respondentom komfort, sprawić, by dotarli na miejsce bez problemów, kupić poczęstunek i zadbać o odpowiedni, profesjonalny ubiór.

Warto wspomnieć też o różnicach, które charakteryzują badania UX z udziałem dzieci. Wykonuje się je zupełnie inaczej niż z częściej wybieraną grupą osób dorosłych. Często tylko skorzystanie z pomocy profesjonalnej agencji daje pewność uzyskania realnych efektów w tym przypadku. Należy dobrać inne metody badawcze, sposób przygotowania, pomieszczenia, a nawet stroje i kwestionariusze.

Przydzielenie nieodpowiednich osób lub niedokładny wybór sprawia, że całe badanie może okazać się bezużyteczne. Chętnie wyjaśnimy wszystkie niezrozumiałe pojęcia i zaproponujemy rozwiązanie, które może sprawdzić się w przypadku konkretnej firmy. Skontaktuj się z nami i uzyskaj realny wpływ na przyszłe wyniki finansowe sklepu internetowego, serwisu, aplikacji lub innego produktu interaktywnego.