Blog

User experience w Blockchain

12 kwietnia 2019

Blockchain to niewątpliwie technologia przyszłości, która ma coraz większy wpływ na każdą dziedzinę naszego życia. Pamiętajmy również, że cały czas się rozwija i nic nie wskazuje na to, by ten trend miał się zmienić w ciągu następnych kilku lat. Jeżeli natomiast użytkownicy zaczynają masowo korzystać z benefitów oferowanych przez technologię blockchain, każdy serwis ją wykorzystujący powinien być zaprojektowany w zgodzie z ich preferencjami i przyzwyczajeniami. Tylko tak w dłuższej perspektywie zapewnimy wzrost popularności rozwiązania firmy.  

Implementacja projektowania User Experience w projektach opartych na technologii blockchain - Wyjaśnienie

User Experience to inaczej całość doświadczeń, jakie odczuwa użytkownik podczas wykorzystania produktu. Projektowanie całego procesu, przez który następnie mogą przechodzić nawet miliony użytkowników z różnych grup wiekowych to wyzwanie, z którym można się zmierzyć dzięki zaawansowanym narzędziom. Silne strony, które pomagają nam sprostać oczekiwaniom to między innymi profesjonalni projektanci UX, doświadczenie w obszarze najróżniejszych badań, a także programiści, którzy doskonale rozumieją technologię i komunikują się pomiędzy sobą i resztą zespołu z nienaganną dokładnością. Blockchain, czyli łańcuch bloków to inaczej technologia, która pozwala na zapisywanie danych. Służy ona obecnie głównie do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie. Blockchain można nazwać także rozproszonym rejestrem operacji przeprowadzonych w danej sieci, do którego mają dostęp wszyscy jej użytkownicy. Samo zrozumienie działania nie jest tak skomplikowane, jak początkowo mogłoby się wydawać, lecz jednocześnie technologia jest bardzo zaawansowana. Działa w taki sposób, że jeden, dany blok posiada informacje o określonej liczbie transakcji, lecz po jego nasyceniu tworzy się kolejny i kolejny. Następnie ze wszystkich bloków tworzy się pewnego rodzaju łańcuch, na co wskazuje nazwa. Blockchain składa się z dwóch grup uczestniczących w procesie. Pierwszą są strony zawierające transakcję. Następna to inni użytkownicy sieci, którzy certyfikują się nawzajem w celu wykonania konkretnej operacji. Każdy użytkownik sieci wie wszystko o zmianach, dacie ich wprowadzenia, procesie i osobie wprowadzającej. Jednocześnie dokonanej operacji nie można cofnąć ani usunąć. Jeżeli chcielibyśmy to zrobić, musielibyśmy wykonać następną operację, która także zostanie zapisana. System zapewnia w ten sposób spójność i trwałość, co czyni go jednym z bezpieczniejszych, dostępnych współcześnie rozwiązań.   User experience w Blockchain  

Rola UX przy wdrożeniach i możliwe zastosowania blockchain

Technologia ze względu na swoją przydatność w najróżniejszego typu sektorach rynku rozwija się niewiarygodnie szybko. Zastosowanie blockchain, nazywanego inaczej technologią przyszłości okazało się możliwe w wielu sektorach. Korzystać z niego mogą tak samo osoby świadome systemu, jak nieświadome. Właśnie rolą projektowania UX i agencji interaktywnej jest przeprowadzenie każdego użytkownika do celu, który chce osiągnąć w najprostszy sposób, jak to tylko będzie możliwe. Wprowadzanie go w techniczne aspekty całej struktury niepotrzebnie utrudniłoby mu skupienie się na pożądanej przez siebie akcji. Zastosowanie blockchain obecnie zauważa się głównie w bankowości, energetyce, transporcie towarów, potwierdzaniu praw własności, czy przemyśle samochodowym. Pamiętajmy jednak, że to dopiero wschodzący rynek, który spodziewa się ogromnego wzrostu w kolejnych latach rozsiewając swoje praktyczne zastosowanie również na inne sektory. Projektanci muszą korzystać z dostępnych technologii, a żeby to robić powinni dogłębnie się z nią zapoznać.

Design produktu - Budowa interfejsu i innych elementów

Zaawansowane rozwiązania wymagają często możliwie najprostszych projektów UX, aby były przydatne dla masowego klienta. Nawet najbardziej przydatna z technicznego punktu widzenia funkcjonalność może być bezużyteczna na dłuższą metę, gdy nikt nie będzie posiadał umiejętności wystarczających do jej wykorzystania. To jeden z powodów, ze względu na który jednym z najważniejszych aspektów w projektach opartych o technologię blockchain jest dobry design produktu. Analiza UX i badania jakościowe to następne z kluczowych elementów, które mają wpływ na skuteczność produktu i jego popularność wśród użytkowników. Dzięki długoletniemu doświadczeniu wypracowaliśmy techniki pracy, które nie tylko pozwalają na profesjonalne opracowanie warunków badawczych, lecz komunikacji pomiędzy poszczególnymi częściami zespołu. Tylko dokładna, fachowa, rzetelna i bezpośrednia komunikacja pomiędzy projektantami UX, projektantami graficznymi, a programistami blockchain jest w stanie przynieść korzyści w postaci zaawansowanego projektu doprowadzonego do finału.   technologia blockchain, Crafton, Michal  

Analiza UX i feedback dotyczący reakcji użytkowników

Warto wspomnieć także o rozwijaniu gotowego już oprogramowania opartego o technologię blockchain. Często konieczne będzie jego utrzymywanie, co stanowi koszt dla firmy. Warto więc już od początku dokładnie uzasadnić wykorzystanie technologii i określić wartość biznesową, jaką wniesie do firmy. Informacja zwrotna otrzymywana z pomocą narzędzi analitycznych pozwala rozpoznać, których opcji i elementów klienci najbardziej chcą używać. Dane kolekcjonujemy, aby później wyciągnąć wnioski. Dokładne opracowanie procesów i nieustanny monitoring dają szansę regularnego rozwijania funkcjonalności i całego systemu zwiększając efekty biznesowe. Nawet po stworzeniu samych makiet, pojedynczych części systemu lub rozwoju oprogramowania po ukończeniu jego pierwszej wersji nieustannie zbierana jest natychmiastowa informacja zwrotna od użytkowników w postaci widocznych danych. Pozwala to przeprowadzić skuteczną analizę UX, która kolejno prowadzi do rozwoju danego produktu w kierunku, w którym ma on szansę w jeszcze większym stopniu usatysfakcjonować konsumenta.

Projektowanie produktów opartych o Blockchain - O czym warto pamiętać?

Istnieje co najmniej kilka aspektów, o których warto pamiętać przy projektowaniu UX produktów opartych o technologię blockchain. Dlaczego? W ten sposób zwiększymy szanse na zainteresowanie użytkownika końcowego. Grywalizacja - Mechanika grywalizacji może nie odnajdzie się w każdym projekcie. Szczególnie, gdy rozmawiamy o branży finansowej, bankowości. Jednocześnie ma ogromne szanse na skuteczność przy innych sektorach rynku. Bez wątpienia więc poszukiwanie możliwych elementów grywalizacji do wdrożenia może przynieść dużo wartości dodanej. Spójność systemu - Projektowanie UX w technologii Blockchain wymaga poświęcenia szczególnej uwagi dla spójności całego systemu. Użytkownik końcowy, czyli inaczej klient powinien czuć się komfortowo obcując z narzędziem lub aplikacją. Żaden z elementów nie powinien prowokować negatywnych emocji. Spójność i intuicyjność interfejsu wzbudza w użytkowniku poczucie spokoju i możliwość skupienia się na wykorzystaniu technologii w osiąganiu pożądanego celu. Prostota na pierwszym miejscu - Bez względu na stopień zaawansowania, rolą projektanta UX jest ułatwianie życia i docierania do celów przez użytkownika. Uzbrojony w badania, wiedzę i doświadczenie ma on możliwość i obowiązek zaprojektować najprostsze możliwe rozwiązania z punktu widzenia klienta. Zbyt dużo zbędnych elementów może nie tylko rozpraszać uwagę, lecz wydłużać drogę użytkownika i niepotrzebnie ją utrudniać. Zachęcenie do wyrażania swojej opinii i recenzowania - Sam ruch często nie jest wszystkim, czego byśmy oczekiwali od produktu. Równie ważne dla właścicieli produktu jest to, jak użytkownicy angażują się w jego wykorzystanie i ile jakich opinii zostawiają. To powód, aby w miarę możliwości i stawianych oczekiwań wprowadzać elementy opiniowania i możliwości pozostawiania recenzji.   Programowanie w technologii blockchain   Typografia ważniejsza niż kiedykolwiek - Rozmieszczenie elementów niewątpliwie należy do jednych z najważniejszych zadań projektanta UX, który ma opracować produkt oparty o blockchain. Oprócz tego szczególne znaczenie zyskuje typografia, gdyż użytkownicy wprowadzając informacje różnego rodzaju do systemu mają z nią styczność prawie nieustannie. Sugeruje się w tym zakresie badania ux, testy a/b lub innego rodzaju techniki testowania mające na celu wyselekcjonowanie najatrakcyjniejszej dla grupy docelowej czcionki i jej rozmieszczenia. Pamięć o nieodwracalności wykonanych akcji - Wspomnieliśmy wcześniej, że każda wykonana akcja pozostaje w systemie rozproszonym zapamiętana na zawsze. To właśnie sprawia, że całość charakteryzuje się ogromnym poziomem bezpieczeństwa. Powinniśmy jednak zadbać o to, by poinformować każdego użytkownika, który ma styczność z produktem, że podejmowane przez niego akcje i wykonywane transakcje są nieodwracalne, a każda z nich zostanie zarejestrowana. Profesjonalizm w każdym calu - Niewątpliwie niektóre z akcji, które użytkownik ma w zamiarze wykonywać w systemie opartym o technologię blockchain wymagają podania danych wrażliwych. Zadaniem projektanta nie jest wymyślenie odpowiedniego designu, który ułatwiłby wymuszenie ich, lecz zadbanie o usprawiedliwienie, pokazanie wartości, która się za tym kryje i sprawienie, by użytkownik poczuł się z tą myślą zupełnie komfortowo.

Programowanie w technologii blockchain

Stopień złożoności produktów tego rodzaju wymaga na zespole sprawności w dziedzinie komunikacji i dokładnego przekazywania zarówno specyfikacji, jak materiałów. Programiści muszą zrozumieć wszystko, co stworzyli projektanci UX, a następnie projektanci graficzni, aby zaprojektować kompletny, dobrej jakości produkt. Najczęściej użytkowane języki w celu zakodowania produktów tego typu to JavaScript, C++, Python, Simplicity, Solidity i Rholang. Teraz zrozumienie ogromnej roli, jaką odgrywa User Experience w projektach opartych o technologię blockchain powinno stać się znacznie prostsze. Wiele wymyślonych dotychczas produktów opartych o nowoczesne rozwiązania nie zyskało dużego uznania na rynku nie ze względu na wątpliwą wartość biznesową, lecz na niepraktyczny projekt, przez który klienci nie mogli zrozumieć i wykorzystać oferowanych funkcji. Chętnie porozmawiamy o oczekiwaniach i projekcie Twojej firmy, aby odpowiedzieć dopasowaną ofertą i rozpocząć owocną współpracę.